Velmi si vážím Vašeho času, který jste mi zde věnovali. Budu rád, když se vrátíte.


Napište mi:

Vyplněním E-mailu vyslovujete svůj souhlas ke zpracování údajů k danému požadavku, kterým je zpracování vašeho dotazu apod. Tyto údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu a budou evidovány pouze po nezbytně nutnou dobu.

Pár užitečných kontaktů:

Žiji v Praze

Ateliér Lumír, Srbská 1, Praha 6

+420 702 88 77 98